پرده سینما

مباحث تئوریک

برملاگویی های یک منتقد خرافاتی! یا در ستایش جادوی «لحن»!

برملاگویی های یک منتقد خرافاتی! یا در ستایش جادوی «لحن»!
تاريخ ارسال: 1397/4/6
سر صحنه قانونی وجود ندارد! ١٤ نکته که کارگردانان باید درباره کارگردانی بازیگران بدانند

سر صحنه قانونی وجود ندارد! ١٤ نکته که کارگردانان باید درباره کارگردانی بازیگران بدانند
تاريخ ارسال: 1395/3/22
شکوه نامطمئن! بررسی ویژگی های سینمای دهه ۱۹۷۰ آمریکا با نگاهی به فیلم «توطئه خانوادگی» آلفرد هیچکاک

شکوه نامطمئن! بررسی ویژگی های سینمای دهه ۱۹۷۰ آمریکا با نگاهی به فیلم «توطئه خانوادگی» آلفرد هیچکاک
تاريخ ارسال: 1395/9/17
آسمانِ پُر ستاره ‌شب؛ نگاهی به فیلم «شور زندگی» اثر وینسنت مینه لی از دریچه نقاشی امپرسیونیسم

آسمانِ پُر ستاره ‌شب؛ نگاهی به فیلم «شور زندگی» اثر وینسنت مینه لی از دریچه نقاشی امپرسیونیسم
تاريخ ارسال: 1394/6/1
یکی بر سر شاخ، بن می‌برید... تأملی در باب نقد نسبی انگارانه

یکی بر سر شاخ، بن می‌برید... تأملی در باب نقد نسبی انگارانه
تاريخ ارسال: 1393/10/27
اندرو ساریس، هم ستایش، هم نکوهش

اندرو ساریس، هم ستایش، هم نکوهش
تاريخ ارسال: 1392/7/10
آقای وایلر! ما همگی اشتباه می کردیم! بازگشایی جعبه پاندورای تئوری مؤلف در ایران!

آقای وایلر! ما همگی اشتباه می کردیم! بازگشایی جعبه پاندورای تئوری مؤلف در ایران!
تاريخ ارسال: 1392/2/17
جهان اشاره ها و روایت ها؛ دو گفتار در باب سینمای نوری بیلگه جیلان

جهان اشاره ها و روایت ها؛ دو گفتار در باب سینمای نوری بیلگه جیلان
تاريخ ارسال: 1391/7/16
ژیل دلوز و سینما؛ بخش سوم: لحظات نوعی

ژیل دلوز و سینما؛ بخش سوم: لحظات نوعی
تاريخ ارسال: 1391/1/23
ژیل دلوز و سینما؛ بخش دوم: ارتباط میان هنر، فلسفه، علم و سیاست

ژیل دلوز و سینما؛ بخش دوم: ارتباط میان هنر، فلسفه، علم و سیاست
تاريخ ارسال: 1390/12/27
ژیل دلوز و سینما؛ بخش اول: زمان تابعی از حرکت نیست

ژیل دلوز و سینما؛ بخش اول: زمان تابعی از حرکت نیست
تاريخ ارسال: 1390/12/21
قاتلین بالفطره؛ نگاهی به سینمای جنگی هالیوود با بررسی تطبیقی فیلم های «سقوط شاهین سیاه» و «غلاف تمام فلزی»

قاتلین بالفطره؛ نگاهی به سینمای جنگی هالیوود با بررسی تطبیقی فیلم های «سقوط شاهین سیاه» و «غلاف تمام فلزی»
تاريخ ارسال: 1390/7/2
شگردهای کارگردانی آلفرد هیچکاک در فیلم پرندگان- بخش پایانی

شگردهای کارگردانی آلفرد هیچکاک در فیلم پرندگان- بخش پایانی
تاريخ ارسال: 1389/3/28
شگردهای کارگردانی آلفرد هیچکاک در فیلم پرندگان- بخش دوم

شگردهای کارگردانی آلفرد هیچکاک در فیلم پرندگان- بخش دوم
تاريخ ارسال: 1389/3/9
شگردهای کارگردانی آلفرد هیچکاک در پرندگان -بخش اول

شگردهای کارگردانی آلفرد هیچکاک در پرندگان -بخش اول
تاريخ ارسال: 1389/3/1
بررسی تفاوت های سینمای آمریکا و اروپا. بخش سوم: مرد آرام؛ جستجو برای یافتن هویت ملی، از مانیومنت تا گلدن گیت

بررسی تفاوت های سینمای آمریکا و اروپا. بخش سوم: مرد آرام؛ جستجو برای یافتن هویت ملی، از مانیومنت تا گلدن گیت
تاريخ ارسال: 1388/12/15
بررسی تفاوت های سینمای آمریکا و اروپا. بخش دوم: ویل هانتینگ نابغه: تصویر رییس جمهمور از آبراهام لینكلن تا بیل كلینتون

بررسی تفاوت های سینمای آمریکا و اروپا. بخش دوم: ویل هانتینگ نابغه: تصویر رییس جمهمور از آبراهام لینكلن تا بیل كلینتون
تاريخ ارسال: 1388/12/9
پاسخ دوره ای به دوره ی دیگر؛ در باب تئوری مؤلف

پاسخ دوره ای به دوره ی دیگر؛ در باب تئوری مؤلف
تاريخ ارسال: 1388/12/7
خداحافظ وود کبیر، خداحافظ! /درگذشت رابین وود امپراطور تاریخ نقد فیلم

خداحافظ وود کبیر، خداحافظ! /درگذشت رابین وود امپراطور تاریخ نقد فیلم
تاريخ ارسال: 1388/10/3
بررسی تفاوت های سینما آمریکا و اروپا. بخش اول: مردی که لیبرتی والانس را کشت: کابوس در نیمه شب تابستان

بررسی تفاوت های سینما آمریکا و اروپا. بخش اول: مردی که لیبرتی والانس را کشت: کابوس در نیمه شب تابستان
تاريخ ارسال: 1388/8/10
یک فیلم، یک تئوری؛ چگونه یاد گرفتم موانع را از سر راه بردارم و فیلم تئوری مؤلف را بسازم!

یک فیلم، یک تئوری؛ چگونه یاد گرفتم موانع را از سر راه بردارم و فیلم تئوری مؤلف را بسازم!
تاريخ ارسال: 1388/8/10
بررسی نقش دیزالو به عنوان جوهره اصلی تدوین فیلم

بررسی نقش دیزالو به عنوان جوهره اصلی تدوین فیلم
تاريخ ارسال: 1388/8/6
یادداشت هایی در باب تئوری مؤلف

یادداشت هایی در باب تئوری مؤلف
تاريخ ارسال: 1388/8/2
چشم متحرک: زیبایی شناسی حرکت دوربین

چشم متحرک: زیبایی شناسی حرکت دوربین
تاريخ ارسال: 1388/8/2
صفحه: