پرده سینما

طعم سینما

هالیوودزدایی همقطاران مستقل؛ یا جستجو در محدوده‌ی نامحدود؛ نگاهی به فیلم «عجیب‌تر از بهشت» ساخته جیم جارموش

هالیوودزدایی همقطاران مستقل؛ یا جستجو در محدوده‌ی نامحدود؛ نگاهی به فیلم «عجیب‌تر از بهشت» ساخته جیم جارموش
تاريخ ارسال: 1400/1/12
مقصد مهم نیست؛ همه‌چیز در خود سفر نهفته است! نگاهی به فیلم «پائولین در ساحل» ساخته اریک رومر

مقصد مهم نیست؛ همه‌چیز در خود سفر نهفته است! نگاهی به فیلم «پائولین در ساحل» ساخته اریک رومر
تاريخ ارسال: 1399/11/30
از دروغ به حقیقت برس! نگاهی به فیلم «راشومون» ساخته آکیرا کوروساوا‎

از دروغ به حقیقت برس! نگاهی به فیلم «راشومون» ساخته آکیرا کوروساوا‎
تاريخ ارسال: 1399/9/13
روایت مستمر «میزانسن تنهایی» نگاهی به فیلم «سامورایی» ساخته ژان پیر ملویل

روایت مستمر «میزانسن تنهایی» نگاهی به فیلم «سامورایی» ساخته ژان پیر ملویل
تاريخ ارسال: 1399/6/13
زیبا نشان داده شدن! نگاهی به فیلم «پورکو روسو» ساخته هایائو میازاکی‎

زیبا نشان داده شدن! نگاهی به فیلم «پورکو روسو» ساخته هایائو میازاکی‎
تاريخ ارسال: 1399/5/23
دراماتورژی واقعیت! نگاهی به فیلم «قول» ساخته برادران داردن

دراماتورژی واقعیت! نگاهی به فیلم «قول» ساخته برادران داردن
تاريخ ارسال: 1399/2/25
موقعیت‌نگاری مستند، موقعیت‌نگری داستانی؛ نگاهی به فیلم « شعله‌های آتش» ساخته جیله پونته کوروو

موقعیت‌نگاری مستند، موقعیت‌نگری داستانی؛ نگاهی به فیلم « شعله‌های آتش» ساخته جیله پونته کوروو
تاريخ ارسال: 1399/2/18
حداکثر روایت ممکن در حداقل تصاویر ممکن؛ نقد و بررسی فیلم «بهار، تابستان، پاییز، زمستان… و بهار» ساخته کیم کی دوک

حداکثر روایت ممکن در حداقل تصاویر ممکن؛ نقد و بررسی فیلم «بهار، تابستان، پاییز، زمستان… و بهار» ساخته کیم کی دوک
تاريخ ارسال: 1399/2/5
روایت عکاسانه‌ یا آلبوم عکس نقاشانه؟ نگاهی به فیلم «ایوان مخوف» ساخته سرگئی آیزنشتین

روایت عکاسانه‌ یا آلبوم عکس نقاشانه؟ نگاهی به فیلم «ایوان مخوف» ساخته سرگئی آیزنشتین
تاريخ ارسال: 1399/1/14
خطای باصره در شناخت ماهیت و ساختار فیلم؛ نگاهی به فیلم «زنان و شوهران» ساخته وودی آلن

خطای باصره در شناخت ماهیت و ساختار فیلم؛ نگاهی به فیلم «زنان و شوهران» ساخته وودی آلن
تاريخ ارسال: 1398/7/11
مینی مال، واقع گرا، جزئی نگر، و صمیمی؛ نگاهی به فیلم «زندگی شیرین است» ساخته مایک لی

مینی مال، واقع گرا، جزئی نگر، و صمیمی؛ نگاهی به فیلم «زندگی شیرین است» ساخته مایک لی
تاريخ ارسال: 1398/6/21
آزمون و خطاهای یک فیلمساز تجربی؛ نگاهی به فیلم «اورلاندو» ساخته سالی پاتر

آزمون و خطاهای یک فیلمساز تجربی؛ نگاهی به فیلم «اورلاندو» ساخته سالی پاتر
تاريخ ارسال: 1398/5/24
اسکی علیه اتم! نگاهی به فیلم «قهرمانان تلمارک» ساخته آنتونی مان

اسکی علیه اتم! نگاهی به فیلم «قهرمانان تلمارک» ساخته آنتونی مان
تاريخ ارسال: 1398/5/17
گزارش اقلیتِ انقلابی برای اکثریت؛ نقد و بررسی فیلم «رزمناو پوتمکین» ساخته سرگئی آیزنشتاین

گزارش اقلیتِ انقلابی برای اکثریت؛ نقد و بررسی فیلم «رزمناو پوتمکین» ساخته سرگئی آیزنشتاین
تاريخ ارسال: 1398/5/3
داستانگویی تصویری در حد فاصل میان موقعیت ها؛ نگاهی به فیلم «سه رنگ : آبی» کریشتف کیشلوفسکی

داستانگویی تصویری در حد فاصل میان موقعیت ها؛ نگاهی به فیلم «سه رنگ : آبی» کریشتف کیشلوفسکی
تاريخ ارسال: 1398/4/20
«پرتره موسیقی» رویاپرداز، واقعی و لحظه نگار، نگاهی به فیلم «گوشوی نوازنده» ساخته ایسائو تاکاهاتا

«پرتره موسیقی» رویاپرداز، واقعی و لحظه نگار، نگاهی به فیلم «گوشوی نوازنده» ساخته ایسائو تاکاهاتا
تاريخ ارسال: 1398/2/19
قاعده و استثناء! نگاهی به فیلم «دام» ساخته سیدنی هایرز

قاعده و استثناء! نگاهی به فیلم «دام» ساخته سیدنی هایرز
تاريخ ارسال: 1397/12/23
یک فیلم ایتالیایی تمام عیار! نگاهی به فیلم «مردی که به زانو درآمد» ساخته دامیانو دامیانی

یک فیلم ایتالیایی تمام عیار! نگاهی به فیلم «مردی که به زانو درآمد» ساخته دامیانو دامیانی
تاريخ ارسال: 1397/12/9
وقتی زیست بوم سینمای فیلمساز تغییر می کند! نگاهی به فیم «دودسکادن» ساخته آکیرا کوروساوا

وقتی زیست بوم سینمای فیلمساز تغییر می کند! نگاهی به فیم «دودسکادن» ساخته آکیرا کوروساوا
تاريخ ارسال: 1397/8/3
پول کلید هر چیزی است! نگاهی به فیلم «همه مردان رییس جمهور» ساخته آلن جی پاکولا

پول کلید هر چیزی است! نگاهی به فیلم «همه مردان رییس جمهور» ساخته آلن جی پاکولا
تاريخ ارسال: 1397/7/5
مؤلفِ همیشه ضدمؤلف بودن! نگاهی به فیلم « دکتر استرنج لاو» ساخته استنلی کوبریک

مؤلفِ همیشه ضدمؤلف بودن! نگاهی به فیلم « دکتر استرنج لاو» ساخته استنلی کوبریک
تاريخ ارسال: 1397/6/15
نقطه پایان بر دورانی که به صفحات تاریخ پیوست! نگاهی به فیلم «نام من هیچکس است» ساخته تونیو والری

نقطه پایان بر دورانی که به صفحات تاریخ پیوست! نگاهی به فیلم «نام من هیچکس است» ساخته تونیو والری
تاريخ ارسال: 1397/5/4
جاسوسی یواشکی و پیشدستانه ی دوربین؛ نگاهی به فیلم «تسخیرناپذیران» ساخته برایان دی پالما

جاسوسی یواشکی و پیشدستانه ی دوربین؛ نگاهی به فیلم «تسخیرناپذیران» ساخته برایان دی پالما
تاريخ ارسال: 1397/4/21
اقبال، با عشق ما همراه نیست! نگاهی به فیلم «اینترلود» ساخته داگلاس سیرک

اقبال، با عشق ما همراه نیست! نگاهی به فیلم «اینترلود» ساخته داگلاس سیرک
تاريخ ارسال: 1397/4/3
فتورمانی که راوی اش تصویر و نمایش، و شخصیت اش فضا و اتمسفر است! نگاهی به فیلم «سایه ها و مه» ساخته وودی آلن

فتورمانی که راوی اش تصویر و نمایش، و شخصیت اش فضا و اتمسفر است! نگاهی به فیلم «سایه ها و مه» ساخته وودی آلن
تاريخ ارسال: 1397/3/17
در توضیح یک ماهیت شاید مبهم و به اندازه کافی اسرار آمیز! نگاهی به فیلم «حادثه ونیزی» ساخته جری تورپ

در توضیح یک ماهیت شاید مبهم و به اندازه کافی اسرار آمیز! نگاهی به فیلم «حادثه ونیزی» ساخته جری تورپ
تاريخ ارسال: 1397/2/14
لحظه نگاری ذهنی، رفتارنگاری عینی؛ نقد و بررسی فیلم «تنبل» ساخته ریچارد لینکلیتر

لحظه نگاری ذهنی، رفتارنگاری عینی؛ نقد و بررسی فیلم «تنبل» ساخته ریچارد لینکلیتر
تاريخ ارسال: 1397/2/6
ارجحیت جزئیات تاریخی بر جزئیات دراماتیک؛ نگاهی به فیلم «محمد (ص) رسول الله» ساخته مصطفی عقاد

ارجحیت جزئیات تاریخی بر جزئیات دراماتیک؛ نگاهی به فیلم «محمد (ص) رسول الله» ساخته مصطفی عقاد
تاريخ ارسال: 1396/9/15
از کمدی زدایی تا ملودرام زایی! نگاهی به فیلم «صحنه های داخلی» ساخته وودی آلن

از کمدی زدایی تا ملودرام زایی! نگاهی به فیلم «صحنه های داخلی» ساخته وودی آلن
تاريخ ارسال: 1396/8/25
«پرتره مرگ»ی دارای حس زندگی! نگاهی به فیلم «توت فرنگی های وحشی» ساخته اینگمار برگمن

«پرتره مرگ»ی دارای حس زندگی! نگاهی به فیلم «توت فرنگی های وحشی» ساخته اینگمار برگمن
تاريخ ارسال: 1396/7/13
واقعیت حاصل از طبیعت رفتاری خود به خودی و آنی؛ نگاهی به فیلم «مثل یک عاشق» ساخته عباس کیارستمی

واقعیت حاصل از طبیعت رفتاری خود به خودی و آنی؛ نگاهی به فیلم «مثل یک عاشق» ساخته عباس کیارستمی
تاريخ ارسال: 1396/4/15
کارگردان مطرود، کارگردان محبوب؛ نگاهی به فیلم «دکتر ژیواگو» ساخته دیوید لین

کارگردان مطرود، کارگردان محبوب؛ نگاهی به فیلم «دکتر ژیواگو» ساخته دیوید لین
تاريخ ارسال: 1396/1/18
هدفدار! نگاهی به فیلم «شلاق» ساخته دیمن شزل

هدفدار! نگاهی به فیلم «شلاق» ساخته دیمن شزل
تاريخ ارسال: 1395/12/12
نژادپرستی در درون تماشاگر؛ نگاهی به فیلم «گروهبان راتلیج» ساخته جان فورد

نژادپرستی در درون تماشاگر؛ نگاهی به فیلم «گروهبان راتلیج» ساخته جان فورد
تاريخ ارسال: 1395/12/6
طعم سینما با سینمای تکنولوژیک؛ نگاهی به فیلم «ترمیناتور۲: روز داوری» ساخته جیمز کامرون

طعم سینما با سینمای تکنولوژیک؛ نگاهی به فیلم «ترمیناتور۲: روز داوری» ساخته جیمز کامرون
تاريخ ارسال: 1395/11/28
حق تقدم با کیست؟! نگاهی به فیلم «آسمانخراش جهنمی» ساخته جان گیلرمن

حق تقدم با کیست؟! نگاهی به فیلم «آسمانخراش جهنمی» ساخته جان گیلرمن
تاريخ ارسال: 1395/11/7
دو اسب، یک خرس، رودخانه، جنگل، کوهستان و باقی ماجراها! نگاهی به فیلم «کوهستان وحشی» ساخته استوارت رافیل

دو اسب، یک خرس، رودخانه، جنگل، کوهستان و باقی ماجراها! نگاهی به فیلم «کوهستان وحشی» ساخته استوارت رافیل
تاريخ ارسال: 1395/10/23
راست نمایی بالفعل دروغی بالقوه؛ نگاهی به فیلم «ت مثل تقلب» ساخته اورسن ولز

راست نمایی بالفعل دروغی بالقوه؛ نگاهی به فیلم «ت مثل تقلب» ساخته اورسن ولز
تاريخ ارسال: 1395/10/16
سورئالیسم در اوج! نگاهی به فیلم «افسون آرام بورژوازی» ساخته لوئیس بونوئل

سورئالیسم در اوج! نگاهی به فیلم «افسون آرام بورژوازی» ساخته لوئیس بونوئل
تاريخ ارسال: 1395/10/10
پیش از طلوع، پیش از غروب، و بعد از نیمه شب؛ نگاهی به فیلم «در شهر» ساخته جین کلی و استنلی دانن

پیش از طلوع، پیش از غروب، و بعد از نیمه شب؛ نگاهی به فیلم «در شهر» ساخته جین کلی و استنلی دانن
تاريخ ارسال: 1395/10/2
صفحه: