پرده سینما

معبد خاطره ها

یک «وال» با فرکانسی گُنگ، در قعر ناپیدای اقیانوس آرام؛ بهاریه نوروز ۱۴۰۲

یک «وال» با فرکانسی گُنگ، در قعر ناپیدای اقیانوس آرام؛ بهاریه نوروز ۱۴۰۲
تاريخ ارسال: 1402/1/1
وجود استثنایی! بهاریه نوروز ۱۴۰۲

وجود استثنایی! بهاریه نوروز ۱۴۰۲
تاريخ ارسال: 1401/12/29
بهاریه نوروز ۱۴۰۱- داستان عاشقانه «الف» و «عارف»

بهاریه نوروز ۱۴۰۱- داستان عاشقانه «الف» و «عارف»
تاريخ ارسال: 1401/1/1
بهاریه نوروز ۱۴۰۱- الماس ها ابدی اند

بهاریه نوروز ۱۴۰۱- الماس ها ابدی اند
تاريخ ارسال: 1401/1/1
بهاریه نوروز ۱۴۰۱-  گُل گَز خانوم

بهاریه نوروز ۱۴۰۱- گُل گَز خانوم
تاريخ ارسال: 1401/1/1
بهاریه نوروز ۱۴۰۱- ملاقات با گمشده ها

بهاریه نوروز ۱۴۰۱- ملاقات با گمشده ها
تاريخ ارسال: 1401/1/1
بهاریه نوروز ۱۴۰۱- یک کاپریس کرم رنگ چرم دوزی شده

بهاریه نوروز ۱۴۰۱- یک کاپریس کرم رنگ چرم دوزی شده
تاريخ ارسال: 1401/1/1
بهاریه نوروز ۱۴۰۱- جمعه های شیرین

بهاریه نوروز ۱۴۰۱- جمعه های شیرین
تاريخ ارسال: 1401/1/1
بهاریه نوروز ۱۴۰۱- مرد حنجره طلايى

بهاریه نوروز ۱۴۰۱- مرد حنجره طلايى
تاريخ ارسال: 1401/1/1
بهاریه نوروز ۱۴۰۱- آموزش رانندگی از نگاه کسی که نقد فیلم می‌نویسد!

بهاریه نوروز ۱۴۰۱- آموزش رانندگی از نگاه کسی که نقد فیلم می‌نویسد!
تاريخ ارسال: 1401/1/1
بهاریه نوروز ۱۴۰۱- تقاطع سمیّه و بهار، چهارراه ایرج

بهاریه نوروز ۱۴۰۱- تقاطع سمیّه و بهار، چهارراه ایرج
تاريخ ارسال: 1401/1/1
سال نو مبارک!

سال نو مبارک!
تاريخ ارسال: 1401/1/1
سپتامبر بی باران؛ در رثای میکیس تئودوراکیس

سپتامبر بی باران؛ در رثای میکیس تئودوراکیس
تاريخ ارسال: 1400/6/15
ارادتمند شما عالی جناب! در رثای عبدالله تربیت

ارادتمند شما عالی جناب! در رثای عبدالله تربیت
تاريخ ارسال: 1400/3/21
بهاریه نوروز  ۱۴۰۰- خواب دیدم که هنوز بیدارم

بهاریه نوروز ۱۴۰۰- خواب دیدم که هنوز بیدارم
تاريخ ارسال: 1400/1/1
بهاریه نوروز  ۱۴۰۰-  سِفرِ عشق

بهاریه نوروز ۱۴۰۰- سِفرِ عشق
تاريخ ارسال: 1400/1/1
بهاریه نوروز  ۱۴۰۰- چهره هایی پیدا در پسِ غباری هویدا

بهاریه نوروز ۱۴۰۰- چهره هایی پیدا در پسِ غباری هویدا
تاريخ ارسال: 1400/1/1
بهاریه نوروز  ۱۴۰۰- دایی شُلِه و دایی سِفته

بهاریه نوروز ۱۴۰۰- دایی شُلِه و دایی سِفته
تاريخ ارسال: 1400/1/1
بهاریه نوروز  ۱۴۰۰- حاجی فیروز با ماسک

بهاریه نوروز ۱۴۰۰- حاجی فیروز با ماسک
تاريخ ارسال: 1400/1/1
بهاریه نوروز  ۱۴۰۰- من هر چه یادم هست با او بود

بهاریه نوروز ۱۴۰۰- من هر چه یادم هست با او بود
تاريخ ارسال: 1400/1/1
بهاریه نوروز ۱۴۰۰- در سال های پیر و پاییزی

بهاریه نوروز ۱۴۰۰- در سال های پیر و پاییزی
تاريخ ارسال: 1400/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۹- کارت جشنواره، فوبیا، لوکس بودن و کرونا!

بهاریه نوروز ۱۳۹۹- کارت جشنواره، فوبیا، لوکس بودن و کرونا!
تاريخ ارسال: 1399/1/2
بهاریه نوروز ۱۳۹۹- اين پايان، اميد همه آغاز هاست

بهاریه نوروز ۱۳۹۹- اين پايان، اميد همه آغاز هاست
تاريخ ارسال: 1399/1/2
بهاریه نوروز ۱۳۹۹- زیر گذر

بهاریه نوروز ۱۳۹۹- زیر گذر "عاشقانه ی داودنژاد"
تاريخ ارسال: 1399/1/2
بهاریه نوروز ۱۳۹۹- چشم انتظار پروانه های بهاری

بهاریه نوروز ۱۳۹۹- چشم انتظار پروانه های بهاری
تاريخ ارسال: 1399/1/2
بهاریه نوروز ۱۳۹۹- اون شیش تا گل نوش جونتون!

بهاریه نوروز ۱۳۹۹- اون شیش تا گل نوش جونتون!
تاريخ ارسال: 1399/1/2
بهاریه نوروز ۱۳۹۹- من و آنا کریستی در خیابان وزرا؛ خاطرات پراکنده یک کتاب­ باز

بهاریه نوروز ۱۳۹۹- من و آنا کریستی در خیابان وزرا؛ خاطرات پراکنده یک کتاب­ باز
تاريخ ارسال: 1399/1/2
بهاریه نوروز ۱۳۹۹- بهاریه ی سال کرونایی

بهاریه نوروز ۱۳۹۹- بهاریه ی سال کرونایی
تاريخ ارسال: 1399/1/2
بهاریه نوروز ۱۳۹۹- باغچه ای اندازه یک کُرسی

بهاریه نوروز ۱۳۹۹- باغچه ای اندازه یک کُرسی
تاريخ ارسال: 1399/1/2
مرد نکونام نمیرد هرگز؛ یادداشت هیوا مسیح در سالروز درگذشت علی معلم

مرد نکونام نمیرد هرگز؛ یادداشت هیوا مسیح در سالروز درگذشت علی معلم
تاريخ ارسال: 1398/12/24
بهاریه نوروز ۱۳۹۸-  یه مشت گندم شادونه، یه جیب نخودچی کیشمیش!

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- یه مشت گندم شادونه، یه جیب نخودچی کیشمیش!
تاريخ ارسال: 1398/1/10
بهاریه نوروز ۱۳۹۸-  کسی متولد می شود

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- کسی متولد می شود
تاريخ ارسال: 1398/1/3
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- آرایشگاه سازمانی

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- آرایشگاه سازمانی
تاريخ ارسال: 1398/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- حال مظلومان عشق

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- حال مظلومان عشق
تاريخ ارسال: 1398/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- بهارهای آن سال ها و نبرد خیر و شر

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- بهارهای آن سال ها و نبرد خیر و شر
تاريخ ارسال: 1398/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- گام معلق بر پل معلق

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- گام معلق بر پل معلق
تاريخ ارسال: 1398/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- من، کارت جشنواره، آدم اشتباهی، کلمبو و رشت!

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- من، کارت جشنواره، آدم اشتباهی، کلمبو و رشت!
تاريخ ارسال: 1398/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- مثل آدری هیپبورن همیشه اردیبهشتی

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- مثل آدری هیپبورن همیشه اردیبهشتی
تاريخ ارسال: 1398/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- اندک اندک جمع مستان می رسند

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- اندک اندک جمع مستان می رسند
تاريخ ارسال: 1398/1/1
بهاریه نوروز ۱۳۹۸- از رنجی که بردم

بهاریه نوروز ۱۳۹۸- از رنجی که بردم
تاريخ ارسال: 1398/1/1
صفحه: